akassa + komvux?

Hej
Jag vill läsa in två , tre ämnen på komvux.(NK B, Ma C och bi B)
Kan jag fortfarande få akassa-pengar eller kan jag söka csn för endast tre kurser?
hej då lisa
Lisa thorold 2008-04-29 01:25

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-04-29
Hej
Man kan inte studera samtidigt som man har arbetslöshetsersättning. Dukanhöra med din a-kassa om du kan få för deltid och studera på deltid. De kurser du vill läsa blir sammanlagt 250 poäng och räknas inte som heltidsstudier.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: