åldersgräns?

Hej!
Har jag verkligen förstått rätt att man måste vara 20 år fyllda för att få söka in på komvux gymnasiala kurser?
Helena 2008-06-02 01:29

Kommentarer:


G 2008-06-03
""fr.o.m. hösten det år du fyller 20 år eller om du innan dess slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan.""

Om du alltså fått slutbetyg från gymnasiet kan du börja direkt på hösten därefter. Observera att det finns regler om förtur vilket kan innebära att du inte kommer in vid platsbrist.

Skriv kommentar: