Fråga.

Hej
Jag har samlatsbetygsdokument från komvux och är nu behörig att läsa på högskola , har totalt 2093 gymnasiepoäng från komvux som är 90% av de kurserna som behövs för ett slutbetyg.  Men du svarade mig att jag måste ha minst 2115 poäng från komvux för att ha grundläggande behörighet? Så du menar att jag blir obehörig att läsa på högskola 2010? Måste jag komplettera innan 2010?
/ Anonym.


Om du tittar på ditt betyg så står det antingen slutbetyg eller samlat betygsdokument. Skillnaden är att det samlade betygsdokumentet innehåller färre poäng men har man uppnått 2115(på komvux) så uppfyller man den grundläggande behörigheten.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Anonym 2008-09-01 01:40

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-09-03
Hej
Om du uppfyller den grundläggande behörigheten innan ändringarna träder i kraft den 10 januari 2010 så gör du det även fortsättningsvis. Alltså äen efter 2010.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: