Komvux/TL-behörighet

Hej, jag har pluggat 3 år tekniskt och har funderingar kring att bli tandläkare.
Då jag läst tekniskt så måste jag läsa in de naturvetenskapliga ämnena Biologi A, Biologi B samt Kemi B för behörighet.
Kommer jag hamna i kompletteringsgruppen vid ansökan 2010?
Jag läser inte upp betygen i ämnena utan dessa är nya ämnen som krävs för behörighet.
Ännu en fråga, kan man läsa Bi B före Bi A, då min komvux-skola inte erbjuder Bi A på vårterminen.
Om inte, kan ni rekommendera någon bra distanskurs eller liknande för Bi A.
Jonas 2008-11-24 01:52

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-11-26
Hej
Om du söker efter 2010 så kommer det räknas som en komplettering och räknas då endats med i kompletteringsgruppen.
Du kanske kan läsa Bi A på Liber Hermods distans. Du måste läsa A före B
http://www.liberhermods.se/Distanskurser/
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: