Komplettering eller inte?

Vad händer om jag får två betyg for samma kurs, typ G och VG,  innan jag ta ut ett slutbetyg?   Får jag väljer bara den högre betyg på slutbetygen och inte hamnar i kompletteringsgrup?
Stina 2009-01-08 01:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-08
Hej
Jag förstår inte hur du kan få två betyg i samma kurs om inte ett av betygen är IG. Du kan bara ha med ett betyg och då väljer du givetvis det högre.
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com
Chris Wigh 2009-01-08
Hej
Jag förstår inte hur du kan få två betyg i samma kurs om inte ett av betygen är IG. Du kan bara ha med ett betyg och då väljer du givetvis det högre.
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com
Stina 2009-01-08
Jag pluggar på komvux till ett slutbetyg.  Har ingen gymnasieutbilding från tidigare. Jag har gjört prövning och fått ett vg i en kurs som jag fick g i från början.

Skriv kommentar: