Läsa upp betyg

Hej! Jag har gått omvårdnadsprogrammet och undrar nu ifall att man kan läsa upp alla de omvårdnads ämnen som man bara har haft G i?
Emmy 2009-01-16 01:59

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-19
Hej
Läser upp betyg gördu via komvux. Ifall komvux inte erbjuder kurserna kan man göra det via gymnasieskolan. Du kan inte gåpå några lektioner utan du får göra en särskild prövning vilket innbär att du läser in kursern på egen hand.
Hälsnigar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: