IG prövning Komvux eller liknande?

Hejsan. I vår är det 2 år sedan jag tog studenten. Jag är nöjd med mitt slutbetyg förutom ett IG jag fick i Samhällskunskap A, då kursen krockade med en annan kurs tack vare dålig planering av lärarna.

Jag flyttade efter första året i gymnasiet och började andra året på en ny skola, där de hade läst vissa kurser jag inte hade. Innan jag var tvungen att avsluyta kursen pga. den nya sa min dåvarande lärare att jag låg på VG nivå.

Finns det någonting att göra åt detta, även fast det har gått snart 2 år? Det för mig oerhört frustrerad, speciellt med tanke på att bristen inte låg hos mig utan lärarna.

Jag ska söka in till en högskola nästa vår och skulle helst se att detta betyg reducerades bort helt eller helt enkelt prövades upp, om nu det går att göra något sådant.

Vänligen
Caroline
Caroline 2009-01-19 02:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-20
Hej
Det du kan göra är att vända dig till komvux och göra en prövning i kursen.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: