Tenta upp ämne?

Hejsan

Hur ser det ut med att tenta upp betyg från G till VG respektive MVG? Hört att det har beslutats om att man inte skall kunna göra det efter den här terminen? Var det inte så att man hade beslutat om att den lagen skulle infalla efter 2010? :S
Anonym 2007-03-05 00:13

Kommentarer:


Anonym 2007-03-12
Hej
Det fins ingen regel som säger att man inte ska kuna höja sina betyg men det finns ett beslut att man från 2010 kommer hamna i en s k kompletteringsgrupp när man söker til högskolan ifall man har höjt sina betyg. I den gruppen kommer det finnas färre platser. Den kommer en ny proposition i mars så det kan bli nya regler.

Skriv kommentar: