Grundskolekompetens - ma,sve,eng?

Jag undrar om någon vet om det räcker med att ha godkänt i ämnena svenska, matematik samt engelska i grundskolan årskurs 9, för att plugga vidare på antigen komvux eller folkhögskola ?
På hemsidan stod det bara att man måste ha grundskolekompetens, men inte om det krävs alla ämnen eller vilka.
Inga 2009-03-03 02:08

Kommentarer:


Sss 2009-03-03
Det finns allmänn kurs på en del folkhögskolor (tror det bara är ett fåtal) där man läser på grundskolenivå, så inte är kravet överallt att man ska ha grundskolekompetens för att få läsa på folkhögskola. Inom komvux kan man också läsa på grundskolenivå, men det kan vara lite olika med det i olika kommuner. Det kanske satsas på det i vissa kommuner menas det inte finns i andra...

Vill du läsa vidare på andra nivåer, t ex gymnasienivå så är det mest troligt att det är hela grundskolan som ska vara avklarad. Enbart matte, svenska och engelska gäller inte överallt... för att söka till gymnasium har det varit ett sådant krav men på alternativa utbildningsvägar så tror jag att det är mer än det som krävs, men det kan du nog kunna ta igen där och sedan fortsätta med högre nivåer...

Skriv kommentar: