Läsa in gymnasie kurser under sommarlovet

Är det möjligt för mig som 16-åring att läsa in några gymnasiekurser under sommarlovet pga studieuppehåll, dock utan att få börja om första ring.
Nattalie Ström 2009-04-06 02:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-04-06
Hej
I vissa kommuner anordnar man sommarkurser i främst svenska, engelska och matte förde som har IG i kurserna. Annars får du kolla med den skola du ska börja på om de kan hjälpa dig med kurslitteratur så du själv kan läsa in kurserna.
Hälsningar Chris, www,syoguiden.com

Skriv kommentar: