Språk

Jag har läst tyska steg 3 och 4 och har fått VG i båda kurserna. Kan jag under under hösten läsa tex spanska 1 och 2 och ersätta tyskan med dem om jag får bättre betyg i spanskan?
Sussie 2009-05-07 02:19

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-05-11
Hej
Om du inte har fått slutbetyget utskrivet så kan byta ut språken om de godkänner detta på din skola. Går du t ex i åk 2 nu så kommer tyskan vara markerade med U(för utökat) och ändå finna smed på ditt slutbetyg. Men det kommer inte att räknas med i dit meritvärde och dukan ändå få meritpoäng för kurserna.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: