Slutbetyg komvux?

Hur många poäng behöver jag för att ta ut ett slutbetyg från komvux?   Om jag har fler poäng än det som krävs kan jag väljer bort ämne ner till 90%??
Elin 2009-05-28 02:21

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-05-29
Hej
För att få ett slutbetyg så måste du ha minst 2350 poäng. Du kan ta bort 10% och välja ett samlat betygsdokument. Men tänk på samlat betygsdokument tas bort 2010 som behörighetsgivande dokument. Men om betyget skrivs ut före 1 juli 2010 så gäller det som grundläggande behörighet även efter de nya tillträdesreglerna träder i kraft.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Elin 2009-06-01
Men...    vad då betyder det här???

Högskoleverkets kommentar: Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om att ändra den 1 juli 2010 till den 1 januari 2010. Det innebär att de skärpta kraven för grundläggande behörighet gäller de elever som går i årskurs 1-2, men också de elever som påbörjat sina gymnasiestudier tidigare än 2007 men blir klara efter den 1 januari 2010, exempelvis på grund av att de gjort studieuppehåll.
Chris Wigh 2009-06-02
Hej
Det gäller de som går på gymnasiet.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: