Öka komvux-andel?

Hej!
Kan man läsa upp en kurs som man har fått mvg i, för att öka andelen poäng lästa på komvux och på så sätt komma med i grupp 1 i det nya urvalskvoterna?
Man står själv för kostnaderna (t ex Liber Hermods), kommunen behöver inte betala någonting.
Soja 2009-08-22 02:30

Kommentarer:


Syo 2009-08-23
Det går inte. Man kan bara ha ett betyg i samma kurs. Det är kurskoden som styr. Man kan ju själv inse det orimliga i att till exempel ha 1000 poäng i engelska A genom att ha 10 MVG i kursen. Har man fått ett MVG är det ju lätt som en plätt att få hur många MVG som helst i samma kurs :-))
Soja 2009-08-24
du missförstod mig! Jag menar om man vill ha mvg från komvux så att man kan ha betyg satta på komvux 2/3 och inte mindre.
Syo 2009-08-24
I grupp 1 får man inte ha några kompletteringar alls. Så om du fått SLUTBETYG från gymnasiet går det inte att prata om tredjedelar hit och dit. Allt du gör på Komvux efteråt skickar dig till grupp 2.

Om du däremot fått enbart SAMLAT BETYGSDOKUMENT från gymnasiet kan du läsa in till ett slutbetyg på Komvux. Då kan du se till att minst 2/3 av dina poäng är tagna på Komvux.
Syo igen 2009-08-24
Du menar självklart en sak till: Om man redan har MVG från gymnasiet i exempelvis matte A - kan man då läsa Matte A en gång till på Komvux eller LiberHermods? För det första blir det endast aktuellt om man har ett samlat betygsdokument som jag tidigare förklarade. Och den som har många MVG brukar sällan ha fått samlat betygsdokument även om det naturligtvis kan hända.

För det andra finns en regel i komvuxförordningen som säger att man inte är behörig att läsa en kurs på komvux som man redan har kunskaper i, och har man MVG så tillåter troligen kommunen aldrig att man läser den en gång till. Men då återstår alltså LiberHermods, som alltså var din fråga.

Förutsättningarna är alltså:
1. Du har samlat betygsdokument från gymnasiet.
2. Du har MVG i kurser från gymnasiet som du vill läsa igen för att öka andelen komvuxbetyg.
3. Kommunen tillåter inte detta och därför vill du betala själv på LiberHermods.
4. Därefter vill du ha slutbetyg från Komvux där LiberHermodsbetygen ingår iställer för vissa av dina gymnasiebetyg, så att 2/3 av betygen är från Komvux/LiberHermods.

Detta borde kunna gå. En väg som jag aldrig i min fantasi kunnat tänka mig innan du skrev om den. Alla antagningssystem har sina kryphål :-) Men finns det en hake? Någon annan kanske vet.
Soja 2009-08-25
men alltså jag har redan slutbetyg från gymnasiet sedan tidigare. men tänkte göra ett nytt på komvux.

Skriv kommentar: