missförstånd

Jag tror du missförstod mig. jag menar inte att man ska ha med 1000 poäng i samma kurs, jag menar att jag vill bara ändra så att jag får betyget från komvux och inte gymnasiet. så att betygen från komvux blir mer än 2/3 och jag hamnar i grupp 1.
""""""Hej!""
Kan man läsa upp en kurs som man har fått mvg i, för att öka andelen poäng lästa på komvux och på så sätt komma med i grupp 1 i det nya urvalskvoterna?
""Man står själv för kostnaderna (t ex Liber Hermods), kommunen behöver inte betala någonting. """"""
Soja 2009-08-24 02:30

Kommentarer:


Syo 2009-08-24
se svar längre ner
Soja 2009-08-25
jaha ok. men jag har slutbetyg från gymnasiet. får man inte göra ett nytt från komvux?
Syo 2009-08-25
se svar längre ner

Skriv kommentar: