slutbetyg från komvux

kan jag ta ut slutbetyg från komvux om jag har ett slutbetyg från gymnasiet

detta stårpå skolverkets hemsida:
"""""" Kurser som lästs i gymnasieskolan kan tas med i ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning""""""

eller gäller detta bara om man har ett samlat betygsdokument från gymnasiet
Ada 2009-10-08 02:37

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-12
Hej
Det gäller endast om man har fått ett samlat betygsdokument från gymnasiet, Man kan aldrig få ut mer än ett slutebtyg.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Adam 2009-10-21
Hej!

Chris du borde nämna att ett samlat betygsdokument är fortfarande behörighetsgivande om det är utfärdat innan 1jan 2010 och innehåller 2150p eller mer. Det räknas i princip som ett slutbetyg i så fall.

Skriv kommentar: