går det att läsa basår trots att jag läst de kurserna på komvux??

Hej!

""Jag gick ut gymnasiet med bra betyg, men saknade behörighet i kemi, fysik och biologi. Dessa kurser har jag sedan dess läst läst till på Komvux. Där fick jag dock """"bara"""" VG i fysikkurserna och har därmed sänkt mitt betygssnitt från gymnasiet.""

""Min fråga är nu om jag kan läsa ett naturvetenskapligt basår (eller bara fysikkurserna) på universitet trots att jag redan läst kurserna på Komvux? Mitt mål skulle alltså vara att få stå kvar med mitt betygssnitt från gymnasiet och bara få rätt behörighet """"på sidan om"""".""

Går det att se vad det krävdes för betyg för att komma in på läkarutbildningarna i Danmark nu i höst?

Extremt tacksam för svar!!
SM! 2009-10-14 02:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-15
Hej
Basår är till för de som saknar betyg i de naturvetenskapliga/teknsika ämnen men du kan ju alltid söka.
Om du ska söka till Danmark så räknar man inte i de kurser du läst på komvux utan de räknar ditt meritvärde på ditt gymnasiebetyget. Men söker du i Sverige och kurserna krävs ändras ditt meritvärde.
Antagningspoängn till läkare i Danmark hösten -09 var följande:
Köpenhamn 19,81
Odense 19,71
Århu 19,73
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Syo 2009-10-15
Om du söker basåret behöver du inte åberopa dina betyg som du fått från Komvux. Komvux skickar inte heller dessa till den nationella betygsdatabasen, så ""ingen"" vet att du gått på Komvux om du inte själv skickar in betygen. /Ingmar

Skriv kommentar: