Hur påverkar mina komvux-studier mitt slutbetyg från gymnasiet?

Jag har ett godkänt slutbetyg från samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, men kom på efter jag gått ur att jag ville ha större behörighet, läste därför till ett tekniskt basår. Som jag har förstått så kommer detta inte påverka mitt slutbetyg alls.

Men nu i höst har jag även läst till Biologi A och B samt Kemi B på komvux för att få naturvetenskaplig behörighet, Dessa studier som jag har förstått kommer att påverka mitt slutbetyg, jag undrar på vilket sätt? Hur stor betydelse har det tillexempel om man får ett G, VG eller MVG i betyg?

Kommer jag hamna i gruppen där man läst till betyg även ifall jag har läst ämnen på komvux som jag inte har i mitt slutbetyg, dvs jag har läst till inte upp ämnen.

Skulle vara jättetacksam för svar :)
Johanna 2009-12-09 02:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-10
Hej
Om du söker en utbildning som kräver Bi A+B och Ke B så påverkar det jämföresetalet en del eftersom det sammalagt är kurser på 250 poäng.Du kan själv räkna fram det nya jämföresletalet genom att lägga till kurserna och dela med den ny poängsumman. Jag bifogar länk med en funktion där du lätt kan  räkna fram ditt betyg.
Om du söker utbildningar som kräver någon av kurserna som du läst på basået eller på komvux så kommmer du prövas i kompletteringsgruppen(Grupp II)
http://www.vhs.se/sv/Varat-erbjudande/Allman-information1/Antagning/Meritvardering-i-betygsurvalet1/Slutbetyg-fran-gymnasieskolans-program-BG1/Slutbetyg/
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: