kompletteringar

Hej!
Jag har kompletterat mitt betyg i Matte D från ett G till ett VG på komvux och fått det utskrivet på ett samlat betygsdokument. Det jag undrar är hur kopian ska vidimeras och till vilken address jag ska skicka den till?
Jocke 2010-04-21 03:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-04-22
Hej
Två personer ska skriva på kopian med namnförtydligande och telefonnummer. Kopian ska skickas till Antagningen, 833 82 Strömsund.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: