Meritpoäng

Hej!

Jag skulle vilja läsa Danska steg 3 för få högre meritpoäng. Nu är det så att det endast finns steg 2 på komvux och steg 3 på gymnasieskolor. Finns det på något sätt möjlighet att läsa in en steg 3 kurs på en gymnasieskola om kursen inte finns på något komvux?

Vänliga Hälsningar
Sanna
Sanna 2010-05-25 03:07

Skriv kommentar: