Meritpoäng

Hej!

Jag skulle vilja läsa Danska steg 3 för få högre meritpoäng. Nu är det så att det endast finns steg 2 på komvux och steg 3 på gymnasieskolor. Finns det på något sätt möjlighet att läsa in en steg 3 kurs på en gymnasieskola om kursen inte finns på något komvux?

Vänliga Hälsningar
Sanna
Sanna 2010-05-25 03:07

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-05-27
Hej
Kolla med komvux/vuxenutbildningen om du får lov att göra en prövning på gymnasieskolan. Du har ingen rätt att göra det utan det är upp till dem. Det är säkert en kostnadsfråga
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: