Basår på högskola, Bi A+B, Ke B på Komvux?

Hej!
Jag undrar om det är möjligt att läsa tekniskt basår på högskola och samtidigt läsa biologikurserna och Kemi B på Komvux? Går det i så fall att läsa Kemi B parallellt med A-kursen? Och hur blir det med studiehjälp (jag är inte 20 än) - spelar det någon roll att mina studier ligger på två olika ställen så länge jag studerar heltid på ett år?
Med vänliga hälsningar
Sofia
Sofia 2010-06-28 03:10

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-06-29
Hej
Eftersom kurserna bygger på varandra så tror jag inte att du kan läsa kurserna parallellt. Annars finns det inget som hindrar så länge de inte krockar schemamässigt.
Om du läser på komvux och är under 20 så berättigar inte det till studiemedel utan endast till studiehjälp vid heltidsstudier. Om du läser basår på högskolan så berättigar det till studiemedel.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: