Bli behörig till högskolestudier

Hej
Hur gör jag om jag vill bli behörig till högskolan om jag gått ut gymnasiet med godkänt betyg, i mindre än 90%
av kurserna?

""Kan jag bara läsa upp dom kurserna jag har IG i? och i så fall, är det någon skillnad på att """"läsa upp dom"""" eller att göra prövning i dom?""

(Gick ut gymnasiet 2009)
Erik 2010-07-22 03:13

Kommentarer:


Sf 2010-07-22
du läser upp dem på komvux

när du gör en prövning i dem så pluggar du in allting på egen hand och sedan gör du ett prov på hela kursern.

Skriv kommentar: