Reserv och vill höja betygen

Hej mitt namn ar Linnea Polat, jag har poang pa 420. Jag vill egentligen lasa juridik men har dock bara kommit in pa reserv. Min  tanke var da att jag skulle kunna lasa en kurs under tiden tills var terminen som har nagot med juridik att göra. Min fraga ar da, ar det möjligt för mig och kan jag aven da höja mina poang?  Vad skulle handa om jag tog en ett ars kurs och kom in pa jurist linjen till var terminen , kan jag göra det? Kan jag söka om jag redan laser nagot annat?
Linnea 2010-08-06 03:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-06
Hej
Jag antar att du söker med utländska gymnasiebetyg. Att läsa en kurs på universitetet ökar inte dina chanser att komma in. Det du kan göra är att läsa till en gymnasiekurs och på så sätt höja din poäng. Jag länkar till en lista över vilka kurser som kan höja dina poäng.
https://www.studera.nu/download/18.175b38e6125419ef3d480003193/Kurser+som+h%C3%B6jer.pdf
Om du samtidigt läser en juridikkurs på universitetet kan du ev få den tillgodoräknad om du sedan kommer in på programmet.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: