Läsa upp projektarbeter?!

Hejsan!
jag tog studenten nu i år,men fick inte betyg i mitt projektarbete pga. lite olika saker. Så jag fick inte heller slutbetyg. Hur gör jag för att komplitera detta?
Erika 2010-08-11 03:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-13
Hej
Då ska du ta kontak tmed komvux/vuxenutbildning så du kan läsa projetktarbete eller annans kurs så att du kan få ett slutbetyg från komvux. Komvux har en åldersgräns på 20 år så du måste ev vänta innan du kan börja.
Du kan kolla med din gymnasieksola vilka möjligheter det finns att läsa kursen där och att de skriver ut ett slutbetyg.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: