Läsa upp betyg - skippa kurser?

HEJ!
Har en del IG:n från gymnasiet, dessa måste jag läsa upp till ett G för att de inte ska dra ner mitt snitt, som jag har förstått det.
Har ett streck i en kurs, dvs att det inte fanns nog med underlag för att betygsätta mig, då kan jag läsa upp den ända till ett MVG?
""Samt så undrar jag, jag har vissa kurser jag """"la åt sidan"""" då jag fann dem onödiga (Filosofi A till exempel.) Hittade detta på nätet:""

""""""Slutbetyg och samlat betygsdokument""
""Efter genomgånga kurser på komvux får man ett samlat betygsdokument.För att få ett slutbetyg krävs sammanlagt 2350 poäng, varav 600 poäng är kärnämneskurser och andra kurser som uppgår till sammanlagt minst 1 750 gymnasiepoäng. Kärnämneskurser inom vuxenutbildningen är Svenska/Svenska som andraspråk A + B, Engelska A, Matematik A, Naturkunskap A, Religionskunskap A och Samhällskunskap A. Vilka kurser som mer ska ingå är valfritt.""""""

Så de kurser som jag la åt sidan kan jag skippa om jag väljer något annat, så länge de inte är ett kärnämne?
Projektarbetet måste väl även vara obligatoriskt?
Och ytterligare en fråga, kan man läsa kurser via olika skolor? Till exempel om jag skulle börja läsa vid en skola och en annan visar sig ha fler kurser jag vill läsa?
Väldigt tacksam för svar! MVH Sara
Sara Moström 2010-08-11 03:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-13
Hej
Du måste läsa kurser så att du når upp till 2350 poäng och då kan komvux skriva ut ett slutbetyg. Kärnämneskurserna måste ingå och på komvux är det följande kurser:
Sv A+B, En A, Ma A, Re A, Nk A och Sh A.
Projektarbete måste inte ingå. Du väljer själv vilka kurser du vill ta med från ditt samlade betygsdokument från gymnasieskolan.
Du måste läsa på ett komvux som ligger i den kommun där du bor.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: