Prövning

Om jag har fått ett betygsunderlag saknas i ett ämne kan jag ändå göra en prövning på det efteråt?

Sen undrar jag om betygen från prövningen gills som ett gymnasiebetyg eller som poäng från komvux?
Johan 2010-08-24 03:16

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-26
Hje
Du kan göra en prövning i kursen på komvux. Efter det kan komvux skriva ut ett slutbetyg men eftersom flertalet av poängen är från gymnasiet kommer du att prövas i urvalsgrupp II.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: