omvårdnad

Om man läser omvårdnad och har bara valbara kurserkvar och vill flytta till en annan kommun.

Kan jag då bara flytta över och läsa dom valbara kurserna på annat ställe???

 

Hej 2011-03-01 13:27

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-03-02

Hej

Om det finns en ledig plats kanske det går. Det är den mottagande skolan som avgör det.Men om man flyttar till en annan kommun har man rätt att slutföra sin utbildning.

Hälsnigar Chris Wigh

 

Skriv kommentar:

Taggar: vård- och omsorgsadministration