Reel Kompetens

Hej ! Jag har ingen gymnasie utbildning. Jag gick en lärlings utbildning på 1år. Men det var länge sedan. Hur kan jag göra för att läsa en kurs på distans på högskola ?

Ubbe 2011-12-06 17:29

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-12-07

Hej Om man saknar den formella behörigheten kan man ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Det är ett sätt att visa att man har de nödvändiga kunskaperna som krävs för att klara högskolestudier. Det finns inge generella regler hur högskolorna bedömer den reella kompetenen utan det bestämmer varje skola. Gå in på den högskolas hemsida du vill söka til för att se vad som gäller. Om du inte upfyller det som krävs så måste du läsa på komvux eller en folkhögskola för att få ett slutbetyg. Hälsningar Chris , www.allastudier.se

Skriv kommentar:

Taggar: data-datorteknik