Urvalsgrupper, Komvux

Hej!

När jag läste på gymnasiet blev jag sjuk och det slutade med att jag fick ett samlat betygsdokument på ungefär 1/2 av de poäng jag behöver för ett slutbetyg.. I vissa ämnen hade jag sträck och i vissa IG, men i de flesta MVG.

Nu har jag läst på Komvux i 2 år och kommer att ha ca 3000 p i slutet av terminen. Min fråga, kan jag välja bort gymnasiebetygen som är låga och istället använda mina MVGn från Komvux? Kan jag göra så att Komvuxbetygen är 2/3 av mitt betyg när jag hämtar ut slutbetyget och välja bort 650 p IG:n och G:n från gymnasiet? Hamnar jag då i urvalsgrupp 1 eller 2?

Johanna Söderlind 2012-01-21 21:34

Kommentarer:


Chris Wigh 2012-01-30

Hej

Du kan själv välja vilka kurser du vill ta med i slutbetyget dock måste kärnämnen vara med. Estetisk verksamhet och Idrott får inte förekomma i ett slutbetyg från komvux. Kommer du upp till minst 2/3 komvuxkurser så kommer du prövas i betygsurvalsgrupp 1.

Hälsningar Chris, www.allastudier.ser

Skriv kommentar:

Taggar: komvux