The Thailand Experience

Någon som vet något om The Thailand Experience? Är det ett seriöst företag? Har blivit antagen till deras TEFL-kurs och vill försäkra mig om att inte bli blåst....
Malin Eriksson 2007-06-11 00:26

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-06-13
Detta, att bedöma olika utbildningsanordnare, är en svår, för att inte säga, omöjlig uppgift och som vägledare har jag varken kompetens eller befogenheter att syssla med detta. Det är omöjligt även att bedöma olika svenska utbildningar. Det enda man kan försöka titta på är konceptet. Är detta bra eller dåligt ?

Jag har emellertid dragit ut från nätet och jag tror att du kan våga ge dig på kursen. Det jag kan vara lite tveksam till är, att jag inte känner till din nivå, vad gäller engelska. Är det så, att du redan är ganska duktig på engelska, har lätt för spr¨åket och redan har varit i en del engelskspråkiga länder, så
kaqnske du, till en början, tycker att kursen är lite för elementär ?

Det finns ju dock en massa andra fördelar, som man nämner i papperen, möjligheter att vid sidan om och efteråt kunna få arbete i ett främmande land.Möjligheter att träffa ungdomar från olika länder.
Du får, om inte annat lära dig en hel del om Thailand. Kursen kan vara en bra allmän merit, t. ex. om du sedan vill arbeta inom turismen. Kursen går ju ut på, att du, på kort tid, skall få kunskaper och färdigheter, så att du kan klara dig på egen hand i engelskspråkiga länder och även kunna arbeta i dessa länder. Har du sedan högre ambitioner, vad gäller engelska språket så blir det nog tal om att du läser vidare på högskola.

Huruvida lärarna på kursen är bra eller dåliga pedagoger vet jag inte, men alltid när man skall gå en utbildning, vilken det än vara månde, måste man vara beredd från elevhåll, att själva gripa in om lärare, kursledning etc. skulle svikta.

Skriv kommentar: