Läsa in behörighet efteråt - hur räknas snittet?

Sussi, du verkar kunna det här!
(Om någon annan vänlig själ har bra koll, så varsågod.)

Om jag behöver Matematik D för att vara behörig till ett program, och redan har läst Matematik C som ligger utanför mitt [fullständiga] slutbetyg, på samlat betygsdokument, måste Matematik C-betyget räknas in i snittet sedan när jag söker till programmet som kräver att man har Matematik D?

Jag har alltså ännu inte läst D-kursen, men det är ju inga problem att göra, själv eller på Komvux, då jag har betyg i Matematik C. Kruxet är alltså sedan när jag ska söka, då Matematik C-betyget (VG) skulle dra ner mitt meritväde rejält. Programmet säger inget om Matematik C, bara Matematik D, kan de verkligen kräva att den ska räknas in i snittet då?
För det kommer väl D-kursen att göra hur som helst - även om den ligger på samlat betygsdokument - då den krävs för behörighet?
Jag menar, betyg från naturbasår som inte räknas med i snitet när man sedan söker, är väl ett stort undantag? (Varför då egentligen?)
Cecilia 2007-06-20 00:27

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-06-21
MaC behöver inte räknas in. Alla betyg som ingår i ditt slutbetyg utgör grunden för beräkning, men de som finns på samlat betygsdokument från Komvux räknas endast med om det är till din fördel. Detta gäller även underliggande kurser till dem som krävs för behörighet.

Som du själv skriver ska också behörighetskurser medräknas, i ditt fall MaD.

Basår på högskolan har ett helt annat betygssystem som inte går att överföra till skalan G-VG-MVG.
Cecilia 2007-06-21
Tack så mycket för svaret!

Skriv kommentar: