Antagningssystemet efter 2010

Jag har precis gått ut gymnasiet och vill i höst göra prövningar i vissa kurser där jag anser att jag hade kunnat göra bättre ifrån mig när jag gick i skolan. Jag ska inte läsa några helt nya kurser på komvux och tilläggskomplettera utan endast göra prövningar för att få ett högre snitt. Nu undrar jag om det faktiskt inte lönar sig efter 2010 med det nya antagningssystemet att ha gjort prövningar och tentat upp betygen så som jag har tänkt?
VS 2007-07-09 00:29

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-07-10
Du kommer att konkurrera med dina upplästa betyg i en speciell kvotgrupp där endast de som kompletterat inom komvux hamnar. Gruppen får förhållandevis färre platser än andra grupper (% av hur många som söker).

Detta kommer med största sannolikhet att medföra att det, under i övrigt lika förutsättningar, blir lättare att bli antagen på slutbetyget från gymnasieskolan och betydligt svårare att komma in efter komplettering.

Om du är bra i matte inser du nog ändå att det i vissa fall kan vara bra chanser även i den gruppen.

Läs mer här http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/grundlaggandehogskoleutbildning/grundniva/tilltradetillgrundniva/kommandeforandringar.4.42e1e22b10fe36924fe8000599.html
VS 2007-07-10
Om man har gjort prövningar och höjt sitt snitt, kan man då välja att inte räkna med dessa utan istället söka in med det snitt man hade direkt efter gymnasiet och konkurrera i den vanliga gruppen?
Ingmar 2007-07-11
Om du är behörig redan med dina gymnasiebetyg kommer du att konkurrera automatiskt i båda grupperna.
S 2007-07-15
Är det till hösten 2010 som detta kommer att gälla? I så fall funkar det nuvarande tills antagning inför våren 2010, eller hur?

Skriv kommentar: