Välkomna!

Jag vill läsa in  svenska för invandrare. Finns det ämnet att studera i Göteborg och hur söker man det?

Jag har tidigare gått en kurs i svenska för invandrare eller sas dvs svenska som andra språk. Och jag   behöver nu fortsätta den utbildningen.

Jag vill stärka mitt svenska språk för att i framtiden kunna klara mig bättre i samhället och vara oberoende av andra när det gäller att fylla i blanketter och fungera i det svenska samhället. Jag vill läsa svenska språket på komvux efter mitt arbete på deltid. Jag är duktig på att prata svenska men inte på att skriva.  Med vänliga hälsningar: Mecide

Mecide Gun 2013-09-24 22:21

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-09-25

Hej

Då aka du vända dig til vuxenutbildningen i din kommun. De erbjuder Svenska som andraspråk på olika nivåer.Kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida
Hällsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: komvux