Kan jag läsa komvux även om jag har bra skolresultat?

Jag har hittat en utbildning på komvux som jag gärna vill gå "Pedagogisk ledarskap". Men inte för att jag har dåliga betyg i grundskolan eller gymnasiuet. Jag har läst på universitet mm, men jag hade gärna velat läsa eftersom det är ett ämne jag tror jag kan ha nytta av i min fortsatta yrkeskarriär. Läste någonstans att man måste bli beviljad att få gå en komvux kurs och att kommunen betalar kursen. Jag antar att de gör det om de ser att man behöver förbättra sina studiebetyg, och det känns det inte som att jag är berättigad i detta fall. Kan jag ändå läsa kursen?

Belinda 2015-04-13 09:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-04-13

Hej
För att få läsa kursen måste vuxenutbildningen bevilja den. Eftersom du har läst på univeristetet och redan har en avslutad gymnasieutbildning så tillhör du inte en prioriterad målgrupp. Men ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: