tenta upp betyg innan 2010

Jag gick ut gymnasiet för ett år sedan. Jag har 17.5 och skulle behöva tenta upp mina betyg, för att komma in på tandläkare. Jag har hört att efter 2010 kommer systemet ändras och mina upptentade betyg vara värda noll. Kommer man kunna söka under hela 2010 på sina upptentade eller är det t.o.m 2009?
Elisabeth Berg 2007-08-15 00:34

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-08-15
Dina upptentade betyg är inte värda ""noll"" efter 2010, men du hamnar i en speciell kvotgrupp i urvalet där platsantalet är reducerat.

Det gamla systemet, där upptentade betyg likställs fullt ut med de ursprungliga betygen, gäller för sista gången våren 2010.

De nya reglerna hösten 2010 gäller inte bara upptentade betyg, utan en rad andra förändringar inför samtidigt.
Elisabeth Berg 2007-08-16
Ok, låter betryggande. Men hur stor tror du då att kvotgruppen kommer att vara?
Ingmar 2007-08-16
När alla platser fördelats proportionellt utifrån antalet sökande flyttas 1/3 av platserna från ""betygshöjarkvoten"" och ""direktkvoten"". Lite komplicerat att kort förklara, se http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/forandringar/reglernafortilltrade.106.44aba2dc11030072f7580001237.html
Ingmar 2007-08-16
När alla platser fördelats proportionellt utifrån antalet sökande flyttas 1/3 av platserna från ""betygshöjarkvoten"" till ""direktkvoten"". Lite komplicerat att kort förklara, se http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/forandringar/reglernafortilltrade.106.44aba2dc11030072f7580001237.html

Skriv kommentar: