Omstrukturering och udda kurser

Hej!

Jag har som mål att komma in på psykologprogrammet nästa termin. 
För att det ska vara möjligt måste jag antingen göra ett väldigt bra högskoleprov eller pröva och få MVG i en del kurser där jag i nuläget har VG. 
Men det verkar finnas ett par problem.

Jag gick ut gymnasiet innan GY11 och därför har jag fått höra att det är lite bråttom nu - om jag inte hinner läsa in, pröva och få MVG i de kurser jag behöver före juni är det inte säkert att alla mina kurser har någon motsvarighet i den nya gymnasiereformen. 

Dessutom har jag en del ”udda kurser”, jag listar dem nedan. Dessa går inte att pröva på det vuxengymnasium de hänvisar till här i Stockholm (och jag förstår att vissa av dem kan vara svåra att pröva), men finns de att pröva någonstans i Sverige?

Jag undrar alltså egentligen två saker - 1. Finns det någon skola någonstans som erbjuder prövning i kurserna Gitarr nivå 1, Idrott och hälsa A, Miljöpolitik och Ensemble A?

2. Om jag inte hinner pröva alla kurser innan juni och det visar sig att vissa av dem inte har någon motsvarighet i det nya systemet - är det kört för mig att gå den här vägen då? Blir då högskoleprovet mitt enda alternativ? Jag måste ju pröva alla kurser jag har VG i eftersom intagningspoängen är så höga på psykologprogrammet. Det tjänar alltså ingenting till för mig att pröva 8 kurser av 13 exempelvis, jag måste pröva åt minstone 12 av mina 13 ”icke MVG”-kurser för att komma in.

Tacksam för svar.

Mvh
Paulina Fröling

Paulina 2016-01-12 16:37

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-14

Hej
Prövning i kurser enligt det gamla systemet kan göras tom 30 juni 2016. Tyvärr är det nog svårt att pröva i den typen av kurser eftersom det inte är någon rättighet och läraren bör undervisat i det gamal systemet för att ha koll på kursinnehåll. Du får vända dig till en gymansieskola som har haft dessa kurser och fråga om prövning
Man kan  även höja meritvärdet med meritpoängskurser ifall du inte har max som är 2,5
Annars återstår högskoleprovet
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: