Läsa upp betyg?

 Hej!

Min Sambo har 700 poäng godkänt av 2400 från sitt gymnasieprogram. Men han bytte program efter att ha gått första året på en annan linje, och fick då 450 poäng från det andra programmet där han började sitt nya (där han bara fick 700p av 2400p). Räknas poängen från första programmet in i hans slutbetyg? Så att det då räknas som att han har 1150p? 

Sen undrar jag också - han läser folkhögskola nu för att kunna söka in till högskola. Men för att komplettera vissa ämnen som inte finns på folkhögskolan så tänkte han läsa på komvux. Kan du blanda komvux betyg med folkhögskolans betyg? eller är det antingen eller?

Luddigt formulerat kanske med var lite svårt att korta ner det i skift.. Hoppas ni förstår. 

Sandra 2016-01-30 14:20

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-31

Hej
EFtersom han läser sin gymnasiekompetens på folkhlgskolan så är det det domkumentet han söker på och inte på gymnasiekurserna. Om han saknar kurser som han inte kan läsa på folkhögskolan kan han läsa dessa på vuxenutbildningen. Då räknas de kurserna som behörighet men räknas inte in i folkhögskoleomdömet.
Hälsnngar CHris

Skriv kommentar: