behörighet

Hej Chris. jag är 47 år och har arbetat i 20år inom vård, har vårbiträde undersköterskautbildning och har läst på folkhöhskola  i 3år  fick gymnasie kompetens med  M.G. vill läsa till sjuksköterska. Det jag saknar är mat B,   men fick veta att man kam räkna med det så kallade 25:4- behöright. Hur stor är chansen att jag kommer in? Tack på för hand vera
Vera 2007-08-29 00:39

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-08-30
Du måste ha den särskilda behörigheten, dvs. Ma B.
Eftersom du har undersköterskeutbildning, så bör du slippa att läsa NK B, men Matematiken slipper du inte ifrån.

Du bör anmäla dig och göra Högskoleprovet nu i höst.
I den kvot du talar om HA bör möjligheterna att komma in vara goda på många sjuksköterskeutbildningar i landet, men du måste ha den särskilda behörigheten.
Om du inte är geografiskt bunden, sök då till flera utbildningar i landet.

Jag antar att du annars söker i högskolekvoten, men här tar man inte in så många, men du har ju
efter vad jag kan förstå 4 i omdöme och det är i regel det som krävs. Till någon sjuksköterskeutbildning räcker det med 3.

Skriv kommentar: