Kan jag läsa matte 4 när jag har betyg i matte C, eller måste jag läsa matte 3c först?

Måste jag läsa matte 3c för att få låsa matte 4 när jag redan är godkänd i matteC?

Birgit Lindberg 2016-02-12 18:40

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-15

Hej
Du kan söka och läsa Matematik 4 utan att ha läsa Matematik 3c innan
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: