Vart är skolpolitiken på vä

Angående Komvux (Gumnasie komplettering)
Allting känns väldigt schizofrent och hopplöst just nu.

""En gnista hopp tänds i mig när jag läser på syoguidens hemsida: """"""
""Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan""""""

Enda tills jag når detta:

""""""För att få tillträde till den gymnasiala vuxenutbildningen måste du antingen vara minst 20 år och ha grundskolekompetens, eller så måste du ha slutfört en minst 3-årig gymnasieutbildning.""""""

Jag läste media vilket var fel av mig, blev hemskt stressigt sista året eftersom jag andra året sprungit och psykologer och mått jätte dåligt. jag hade ig,n att komplettera innan studenten samtidigt som utbildningen kändes fel, läste iaf till bra betyg för att inte dra ner snittet. men två ämnen var jag tvungen att välja bort för att senare inte dra ner snittet. Nu är det ett år tills jag är tjugo och kan läsa på komvux. Då är det en del att läsa för att komma rätt. vill så gärna börja läsa nu.

Varför är det såhär?

Är det så i alla län?
Freja 2007-09-12 00:42

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-09-12
Gymnasieskolan har ett uppföljningsansvar tills du är 20. Det betyder att de är ansvariga för att du ska få en lämplig utbildning/sysselsättning, vilket sker inom det individuella programmet, IV. Där ska dina individuella önskemål kunna tillgodoses. Ett sätt kan vara att IV ""köper"" utbildningsplatser på komvux om man anser att eleven skulle må bra av det, men vanligare är nog att man försöker använda gymnasieskolans egna grupper för att hjälpa dig.

Komvux är ju till för vuxna med allt vad det innebär pedagogiskt och metodiskt. Gränsen till vuxenvärlden är naturligtvis flytande men måste sättas någonstans. Drar man ner den ett år så blir det snart två, och sedan tre ...

Skriv kommentar: