Höja gymnasiebetyg

Jag undrar hur det ligger till när man tidigare har 2500 gymnasiebetyg (alla kurser godkända) om man tentar av ytterligare ämnen, är det fortfarande snittet på 2500 poäng som räknas och väljs då kurser som man har sämre betyg i bort? Eller räknas snittet på samtliga kurser?
Kalle 2007-09-18 00:43

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-09-19
Hej
Samtliga kurser räknas med. Man lägger alltså till de nya kurserna. I de flesta fall tjänar man mer på att höja betyg i de kurser man redan gått än att läsa nya. Det får större effekt på meritvärdet Så kanske ska du räkna innan. Du kan använda dig av tabellen på VHS hemsida
http://www.vhs.se/templates/Slutbetyg.aspx?id=968
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Hälsninar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: