satsa på hög status

Hej!

Jag läste natursam och nu läser jag matte4, fysik 2 och kemi 2 för att bli behörig till alla civilingengör program och även läkarena. 
Men eftersom jag har ganska låg antal meritpoöäng 14 utan dessa kompliteringar. 

Så min fråga är, kan man läsa till någon slags utbildning som kan vara eller har gemensamma kurser som göras att man läser vidarare till AT-läkare eller tandläkare. Jag läste lite om tandläkare och i den utbildningen så kan man inom ganska några år så kan man börja med kirurgens avdelning, vilket jag satsar för.

Jag ska vara tacksam om du hjälper till med att planera min yrkesframtid.

Ha det bäst //
Adam - 070 877 4843

Adam 2016-08-18 15:22

Kommentarer:


MikaelaAare SYV 2016-08-21

Hej Adam!

Som jag förstår det är du intresserad av att läsa kirurgi, antingen inom tandläkarprogrammet eller läkarprogrammet.

Om du läser pågående ämnen på komvux kan du boka tid med skolans studievägledare för att i lugn och ro se vilka möjligheter som finns utifrån dina akademiska meriter.

Om du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier och den särskilda behörigheten för Läkarprogrammet respektive Tandläkarprogrammet är det vad du söker med.

Man kan ju också göra Högskoleprovet om man vill öka chanserna att komma in på sitt högskoleval.

Lycka till och ha en fin vecka!

Vänliga hälsningar,

Mikaela

Blivande Studie-och yrkesvägledare

Skriv kommentar: