Val av studieort, KY-utbildning

Jag funderar på att läsa en KY-utbildning i höst men kommer förmodligen att flytta från studieorten efter avslutad utbildning. Är det taktiskt smartare att vänta med utbildningen ett år och gå den på min nya bostadsort istället, där jag kanske i så fall lättare kan få arbete på det/de företag där jag praktiserar?
Sofie 2008-03-26 01:19

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-26
Hej
""Har du kollat att utbildningen finns på den ort dit du skall flytta? Om den finns där så kan det vara en bra idé att vänta med att gå utbildningen. Många gånger leder LIA/praktik till arbete. Många företag, särskilt mindre, anställer gärna folk som de redan har """"provat på"""" eftersom de är dyrt och tidskrävande att dels söka efter ny personal och dels riskera att felanställa.""
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Varför vänta? 2008-03-27
det du kan göra idag"" - så sant som det är sagt. Du kan ju till exempel ordna din LIA-period på din tilltänkta ort istället. Eller köra för fullt på din gamla ort. Det är ingen som helst garanti för att du får någon anställning på ditt LIA-företag.

Skriv kommentar: