Tillgodoräkna KY poäng

Hejsan
Jag har en ky utbildning på 80 poäng och ska snart plugga vidare. För att komma in på den utbildning som är det slutgiltiga målet så behöver jag 120 högskolepoäng.
Min fråga är om jag kan tillgodoräkna mig ky-poängen på något sätt alls, om de går att omvandla till lägre högskolepoäng.
//Saga
Saga 2008-08-13 01:37

Kommentarer:


Sussi 2008-08-13
Det är de enskilda lärosätena som prövar om tillgodoräkning av tidigare studier och jag tror det också är de som gör bedömning om ky poäng kan tillgodoräknas. En del kurser inom ky är på universitet och ger poäng, men benämns i ky poäng, så något kanske du kan tillgodogöra dig av det. Kontakta det lärosäte du sökt till och ansök om att tillgodogöra poängen till högskolepoäng, testa om det går...

Skriv kommentar: