Utbildning till fordonsmekaniker

Jag har tagit studenten för 2 år sedan, barn & fritid.
Nu vill jag bli fordonsmekaniker.
Hur ska jag gå till väga?
Malin 2008-10-10 01:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-10-13
Hej
Vissa kommuner kan köpa platser på ungdomsgymnasiets fordonsprogram till vuxnenstuderande. Det finns även arbetsmarkandsutbildningar inom fordonsteknik men platserna är begränsade och finns bara på ett fåtal platser i landet. Hör med arbetsförmedlingen vilka möjligheter som finns i din kommun.
Hälsningar Chris, www.syogudien.com

Skriv kommentar: