Kurs produktionsekonomi

Hej! Efterlyser denna kursen på distans?

KURS-PM
Produktionsekonomi, 25 Yh-poäng
KURSENS MÅL
Målet med kursen är att ge förståelse för och kunskap om företagets ekonomistyrning, samt färdigheter i att
använda ett affärssystem för produktkalkylering. Kursen ska även ge färdigheter i orderplanering,
processberedning och användning av material- och produktionsstyrningssystem (MPS).
KURSENS INNEHÅLL
● Ekonomistyrning
● Produktkalkylering
● Orderplanering
● Processberedning
● MPS
LÄRANDEMÅL
Den studerande ska:
• ha kännedom om övergripande ekonomistyrning samt investeringskalkylering
• ha kunskap om produktkalkylering - maskin-, man- och råmaterialkostnader
• ha kunskap om mål och mätetal för tillverkningens prestanda, kostnad och kvalitet för mindre och
medelstora företag
• ha kännedom om olika takt- och maskintider för processberedning
• ha kunskap om orderplanering - EOK (ekonomisk orderkvantitet)
• ha kännedom om ett MPS-systems funktioner
EXAMINATION OCH BETYG
Som betyg på kursen som helhet bedöms med IG, G och VG.
KURSLITTERATUR

• Företagsekonomi 100 fakta, av Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson, ISBN: 9789147099092

Fereydon 2015-12-03 21:30

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-12-04

Hej

Denna kurs är en del av en YH-utbildning. YH-utbildningar ges inte som mindre kurser utan är sammanhållna utbildningar.Du kan titta om det finns kurs inom öhgskolan med ungefär samma inehåll. Du hittar kurser på www.antagning.se
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: