Ky eller komvux

Vad är det för skillnad att läsa en utbildning på komvux-nivå eller en KY-utbildning om det ger samma titel? Vad vet arbetslivet om skillnaden?
Anonym 2007-01-15 00:03

Kommentarer:


Anonym 2007-01-15
Hej
Komvux och KY är olika utbildningsformer och erbjuder olika slags utbildningar.Komvux erbjuder främst utbildningar på gymnasienivå. Om du går en KY-utbildnng får du en kvalificerad yrkesexamen. Men även komvux kan erbjuda KY-utbildningar och då är det en KY-utbildnng du går även om den bedrivs av komvux. Arbetsgivarna vet säkert skillnaden och det viktigaste är vad du har läst.
Anonym 2007-01-15
Som Chris antyder är detta en djungel. Ta utbildning till läkarsekreterare som exempel. Den finns både på högskolan (2år), KY (1,5 år) och Komvux påbyggnadsutbildning (ej ky i detta fall) (1 eller 1,5 år). På högskolan kan man bygga på sin utbildning på ett annat sätt än de övriga om man vill fortsätta på en mer teoretisk yrkesbana. Ky har krav på minst 1/3 praktik i utbildningen, medan inget i och för sig hindrar komvux påbyggnadsutbildning från att också ha praktik.
En ändring av denna djungel är på gång, se http://www.regeringen.se/sb/d/8215/a/74757

Skriv kommentar: