Hälsovård för YH-studenter?

Hur fungerar det med studenthälsa när jag som YH-student bor i Stockholm men läser en web-baserad utbildning på Folkuniversitetet i Göteborg?

Ann-Sofie Nilsson 2016-01-26 07:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-28

Hej
Yh-utbildning har ofta inte det stödet som studenthälsa som finns för t ex högskolestudenter. Om du har problem med t ex läs- och skrivsvårigheter så kan ev få hjälp av skolan men behöver man t ex samtalsstöd el dyl så får man vända sig till den vanliga sjukvården
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: