Utbildningar för att jobba med ensamkommande barn

Hej. 

Jag kommer att sommarjobba genom Kungälvs kommun på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Jag undrar vilken/vilka utbildningar som är passande för mig då jag vill/tänker jobba med ensamkommande flyktingbarn till 100%. Jag kan tänka mig utbildningar på plats inom Göteborgsområdet och på distans över hela södra Sverige.

Andreas Stenlöv 2016-03-18 09:27

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-03-21

Hej
Lämpliga utbildningar är Socionom som finns på Göteborgsuniveristet eller utbildning till Behandlingspedgog som finns inom yrkeshögskolan bl a i Angered
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: