Privata utbildare - friskvård?

Hej igen.
Jag har redan tidigare kollat upp både KY-, YH-, arbetsmarknads-, folkhögskole- och högskoleutbildningar inom friskvård men inte kunnat hitta någon utbildning som motsvarar mina behov/önskemål. Ytterst få utbildningar ges på deltid och distans, och de som erbjuds har inte den bredd som behövs för att kunna arbeta direkt efter avslutad utbildning. (Efter vad jag kunnat finna.)

""Därför har jag börjat leta efter privata utbildningar. Jag vet inte vilka utbildare som är seriösa/välrenommerade. Jag är inte intresserad av en """"quick fix"""", utan vill ha en ordentlig utbildning av god kvalitet.""

Sverigehälsan erbjuder en ett-årig utbildning till friskvårdsterapeut. Vad tror du om den? Har du tips på andra privata utbildningsalternativ?

/Josefine  Tidigare kontakt vi haft i ämnet:

Friskvårdsutbildning på deltid/distans?  

Hej.
""Jag söker en deltidsutbildning på distans inom området hälsa/friskvård. Jag vill att utbildningen ska vara yrkesinriktad och ge både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Den ska även vara seriös - inget """"flum"""". Jag är mest intresserad av att arbeta på individnivå.""

Ämnen jag vill lära mig mer om:
""Hälsopromotion, kost- och näringslära, fysisk aktivitet, motiverande och vägledande samtal (""""coaching""""), stress, kommunikation/föreläsning. Hälsoprofilbedömning och testledarutbildning måste ingå.""

Jag undrar också om det finns en särskild branschorganisation för friskvårdssektorn. Vilken/Vilka?

Vänlig hälsning från
Josefine  

------------------------------------------------------------

Svar:  
Insänd 2010-06-07 av Chris Wigh  

------------------------------------------------------------
Friskvård  

Hej
Inom yrkeshögskolan finns utbildningar inom området bl a Hälsovägledare och Hälsoterapeut. Alla utbildningar inom YH varvar teori och praktik och leder många fall till jobb eftersom man är stor del av utbildningen är ute i yrkeslivet.Gå in på länken och sök på Frisk- och kroppsvård. Någon gemensam branchorganisation finns inte eftersom begreppet friskvård är så brett och innefattar så många olika yrkesområden.Det finns föreningar bl a Hälsoakademien
http://www.halsoakademikerna.nu/
och hälsoprofilförbundet
http://www.hpinordic.se/extra/pod/
Hälsningar Chris,wwww.syoguiden.com

http://ellapub.yhmyndigheten.se/sok/UtbSok.aspx  

------------------------------------------------------------
Josefine Alsdal 2010-06-12 03:09

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-06-13
Hej
Ett sak man kan titta på är om utbildningen är studiemedelsberättigad. Är den det så är den godkänd och granskad av Myndigheten för yrkeshögskolan.Det är de som avgör vilka kompletterande(privata) utbildningar som ska  berättiga till studiemedel. Du kan vända dig till CSN för att kolla vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: