bachelor?

pluggar pa european university for att ta en bachelor. nu har jag hort att universitetet inte ar accrediated och att min examen inte kommer att vara en ""riktig"" BA. stammer det?? vad exakt innebar det att inte vara acrediated och vad kommer min BA att innebara???
Anna 2007-10-17 00:49

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-10-18
Hej
Att utbildningen är ackrediterad inebär att utbildningen är godkänd i utbildningslandet och att den uppfyller vissa krav som ställts. Om den inte är godkänd så kan det innebära att du t ex inte får den bedömd som grund för vidarestudier(magister- eller masterprogram). Ta kontak tmed VHS som gör bedömningar av utländska utbildningar.
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/bedomningavutbildning.4.539a949110f3d5914ec800057796.html
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: